แกร็บ (Grab) รุกตลาดองค์กร เปิดตัวโซลูชั่นบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางแก่ลูกค้าองค์กรและผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

GFW_A seamless user experience

  สิงคโปร์, 7 กรกฎาคม 2559 – แกร็บ (Grab) แพลทฟอร์มด้านการเดินทางชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว‘Grab for Work’ โซลูชั่นบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับลูกค้าและองค์กรธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ โดยขณะนี้โซลูชั่นดังกล่าวเปิดให้ใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการแต่ละสายงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและการเงินในองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ บริการ Grab for Work ได้ผ่านการทดสอบใช้งานจริงและพัฒนาตามข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทต่างๆ กว่า 150 องค์กร ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

 

·     แกร็บ เปิดตัวบริการ ‘Grab for Work’ เพื่อมอบโซลูชั่นบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางสำหรับลูกค้าองค์กรและผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ

·     บริการ ‘Grab for Work’ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถกำหนดนโยบายการเดินทางได้โดยสะดวก

·     นอกจากนี้ ‘Grab for Work’ ยังสามารถเชื่อมต่อได้อย่างเต็มรูปแบบกับ ‘Concur’ (แอพพลิเคชั่นบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับลูกค้าองค์กร) เพื่อช่วยให้การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

GFW_A seamless user experience
“ทุกบริษัทควรเน้นเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้เอื้อต่อการเติบโตทางธุรกิจและการให้บริการลูกค้า  แกร็บ เล็งเห็นโอกาสที่จะมอบโซลูชั่นด้านการเดินทางที่ครบถ้วน เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถปรับกระบวนการบริหารค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของแต่ละองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพผ่านการให้บริการของเรา  Grab for Work มุ่งมั่นมอบประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงการให้บริการโดยสาร การออกใบเสร็จ ไปจนถึงการเบิกชดเชยค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ Grab for Work ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการเงินสามารถประหยัดเวลาในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางในแต่ละวันของบริษัทได้” นายแอนโทนี่ ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง แกร็บ กล่าว

 

องค์กรธุรกิจบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ใช้สามารถบันทึกการเดินทางที่เรียกใช้ผ่านแอพพลิเคชั่น แกร็บ  เป็นการเดินทางเพื่อการทำงาน พร้อมทั้งสามารถระบุกลุ่มผู้ใช้ภายในองค์กรได้จากในแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ การเดินทางทั้งหมดจะถูกผสานข้อมูลไปที่เว็บพอร์ทัล (Web Portal) ของบริการ Grab for Work ซึ่งจะเป็น Application Tool หนึ่งเดียวที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถจัดระเบียบและตรวจสอบการเดินทางของพนักงานได้ ทั้งนี้ บริการ Grab for Work มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลักๆ ดังต่อไปนี้

 

·        การติดตามสถานะและจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยแบ่งตามแผนก หน่วยงาน และกลุ่มงบประมาณ: ผ่านการกำหนด “กลุ่ม” (Groups) เพื่อจัดประเภทการใช้บริการ โดยผู้ใช้จะได้รับความสะดวกสบายจากช่องทางการชำระเงินที่สามารถระบุให้แตกต่างกันตามความต้องการของกลุ่มหรือบุคคล อีกทั้งสามารถติดตามสถานะการเดินทางเฉพาะกลุ่มได้ ผ่านการตั้งเวลาการส่งรายงานไปยังอีเมลในสำนักงานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยอัตโนมัติ

·        การกำหนดตัวเลือกช่องทางการชำระเงินได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กร: ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานในการเลือกช่องทางการชำระเงิน อาทิ ตัดบัญชีจากบัตรเครดิตขององค์กรโดยอัตโนมัติ ตัดจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตส่วนตัวของลูกค้า  หรือชำระด้วยเงินสด เป็นต้น

·        ระบุและบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้บริการได้โดยง่าย: ผู้บริหารของบริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยระบุข้อกำหนดในการใช้ เพื่อระบุสิทธิ์และอนุญาตพนักงานเดินทางไปยังพื้นที่ เวลา และวันที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น การระบุข้อกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะสำหรับการประชุมเรื่องงาน และการเดินทางเฉพาะในเวลากลางคืน เป็นต้น

·        ประหยัดเวลาโดยลดการใช้เอกสาร: ตารางการเดินทางผ่านแอพพลิเคชั่น แกร็บ จะถูกนำไปรวมไว้ในเว็บไซต์ของบริการ Grab for Work แบบเรียลไทม์ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ อาทิ ชื่อพนักงาน วันที่ เวลาที่ใช้บริการ จุดรับ-ส่ง ประเภทยานพาหนะที่เรียกใช้ และรูปแบบการชำระเงิน ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาอนุมัติต่างๆ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดความยุ่งยากของงานที่ต้องทำในรูปแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นการสแกนใบเสร็จและการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น

 

พนักงานสามารถเรียกดูรายละเอียดการเดินทางย้อนหลังผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำเบิกค่าใช้จ่ายภายหลัง

เว็บไซต์ ของบริการ Grab for Work https://hub.grab.com/work  ให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น แกร็บ ทุกท่าน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ดังนี้

 

·         จัดประเภทการเดินทางเพื่อธุรกิจและส่วนตัวได้โดยง่าย: จัดประเภทการเดินทางให้เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือส่วนตัวผ่านแอพพลิเคชั่น แกร็บ โดยที่การเดินทางทุกครั้งที่เรียกผ่านแอพพลิเคชั่นจะถูกอัพเดทข้อมูลและจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติในเว็บไซต์ของบริการ Grab for Work

·         รวบรวมใบเสร็จทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อความง่ายในการเบิกเงินชดเชยค่าใช้จ่าย: ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipts) ของการเดินทางทุกครั้งเมื่อใช้บริการเสร็จสิ้นจากเว็บไซต์ของบริการ Grab for Work นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นในการค้นหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานทางธุรกิจดาวน์โหลดประวัติการโดยสารทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายตามที่ต้องการ

ปัจจุบันบริการ Grab for Work ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำต่างๆ กว่า 150 แห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ Chope Group (สิงคโปร์), Park Hotel Group (สิงคโปร์), Rainmaker Labs (สิงคโปร์), Yesboss (อินโดนีเซีย) และ Malaysian Airlines (มาเลเซีย) และกำลังพลิกโฉมการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งขององค์กร ทั้งในองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงบริษัทข้ามชาติอีกด้วย

 

“เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรของ แกร็บ ในการเปิดบริการใหม่ล่าสุดนี้ ทั้งนี้ Grab for Work ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ตอบสนองความต้องการในกระบวนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีสภาพการทำงานที่ซับซ้อน เช่น ในอุตสาหกรรมการบริการ เราเชื่อว่าโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้จะช่วยให้พนักงานของเราประหยัดเวลาได้อย่างมาก และจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นและทำให้การจัดสรรกำลังคนของเราเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น” อีเลนน์ โท (Elaine Toh) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Park Hotel Group กล่าว

 ถูกใจบทความนี้  1