Vivo X5Max สามารถอัพเกรดรวมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของเครื่องได้แล้วที่ศูนย์บริการ

X5Max-Partition

 เนื่องด้วยสมาร์ทโฟนวีโว่รุ่น  X5Max  ได้มีการอัพเกรดซอฟต์แวร์ใหม่คือโหมด MTP หรือโหมดการรวมระบบพื้นที่ความจำเครื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทางศูนย์จึงมีเงื่อนไขในการอัพเกรดดังต่อไปนี้

 

X5Max-Partition
1. ในกรณีที่เมนบอร์ดของลูกค้าอยู่ในสภาพดีไม่มีความชื้นหรือไม่ผ่านการตกกระแทกมา หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ลูกค้าหมดประกันจากการโดนความชื้นหรือผ่านการตกกระแทกและได้ทำการเปลี่ยนเป็นอะไหล่ดีเรียบร้อยแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย
3. ในกรณีที่เมนบอร์ดของลูกค้าไม่ได้อยู่ในขอบเขตประกัน มีความชื้นหรือผ่านการตกกระแทกมา หากเกิดข้อผิดพลาด ในการอัพเกรดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
4. ในกรณีที่สมาร์ทโฟนของลูกค้าเคยผ่านการ ROOT มาแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ดหรือระบบภายใน ทางศูนย์บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
ทั้งนี้สามารถนำเครื่องเข้ามาอัพเกรดได้ที่ศูนย์บริการ ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1) สาขา พระราม 3 – รัชดาภิเษก
vivo Service Center เยื้องตรงข้าม vivo สาขาสำนักงานใหญ่ 729/86 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 (http://www.vivo.co.th/contact.php) โทร. 0 2294 3111 และ 0 2294 3112 เวลาทำการ : เปิดทำการจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.
2) สาขา Siam Paragon
99/1 vivo Brandshop ชั้น 2 โซน Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0 2129 4855 เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.
3) สาขา Central Plaza Rama II
991/1 vivo Brandshop ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2872 4362  เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น. เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.
4) สาขา Central Westgate Bangyai
ชั้น 2 ( ใกล้กับร้าน PowerBuy ) 199, 199/1 และ 199/2 vivo Brandshop ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต บางใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11130 โทร. 0 2206 3701 เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.
5) สาขา Central Plaza Bangna
ชั้น 5 ( ติดกับศูนย์ AIS ) 1090 vivo Brandshop ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด กทม. 10260 โทร. 0 2745 6779 เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.

• ภาคเหนือ •
6) เชียงใหม่
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ 420/8-10 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50100 โทร. 053 282 009 เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 09.00 – 17.30 น.
7) เชียงราย
(ตรงข้ามกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย) 673/21 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 57000 โทร. 053 715 158 เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.
8) พิษณุโลก
195/5 ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก 65000 โทร. 09 1027 8585  เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 – 17.30 น.

• ภาคใต้ •
9) ภูเก็ต
128/65 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต 83000 โทร. 076 620 582 เวลาทำการ: อังคาร-อาทิตย์ 09.00-20.00 น.
10) หาดใหญ่
(ตรงข้ามกับ ร.ร.สุวรรณวงศ์ ข้างร้าน Hi-Dress) 181/58 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลและอำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทร. 074 800 379 เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.
• ภาคตะวันออก •
11) ชลบุรี
62/24 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี 20000 โทร. 038 285 319 เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ •
12) นครราชสีมา
บริษัท LP Bro Co. จำกัด 264 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000 โทร. 044 252 399 เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.
13) ขอนแก่น
33/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลริมบึง อำเภอเมืองขอนแก่น 40000 โทร. 043 221 300 เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.30 – 18.30 น.
หมายเหตุ
เวลาในการให้บริการของแต่ละศูนย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จึงควรโทรสอบถามก่อนเดินทางเข้ารับบริการทุกครั้ง  และทำการสำรองข้อมูลมาก่อนการนำเครื่องเข้ามาอัพเกรด

 ถูกใจบทความนี้  1