กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมฉลองปีสากลแห่งสหประชาชาติ 2016 จัดแสดงนิทรรศการเมืองแห่งถั่ว พร้อมขานรับนโยบาย Super Cluster ของรัฐ โครงการ Food Innopolis

นิทรรศการเมืองแห่งถั่ว_2

 นนทบุรี / 27 สิงหาคม 2559 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดง “นิทรรศการเมืองแห่งถั่ว” ภายในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559” (National Science and Technology Fair 2016) ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ร่วมฉลองปีสากลแห่งถั่วพัลส์ หรือ International Year of Pulses  สนองนโยบายรัฐ Super Cluster โครงการ Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร ตั้งแต่วันที่ 18-28 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี   

 

 

นิทรรศการเมืองแห่งถั่ว_1

Food Innopolis 4

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในทุกๆ ปี องค์การสหประชาชาติจะมีการประชุมสมัชชา ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกในหัวข้อสำคัญๆ เพื่อพิจารณาหารือกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาต่างๆ รวมทั้ง กำหนดปีสากลเพื่อเน้นความสนใจในประเด็นที่สำคัญๆ ของโลก อย่างปี 2558 ที่ผ่านมา ก็มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งแสงและปีดินสากล ส่วนในปี 2559 ก็ถูกกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งถั่วพัลส์ อันสืบเนื่องมาจากปี 2555 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 68 ได้ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่ง Pulse เพื่อสร้างความตระหนักด้านพืชจำพวกถั่ว Pulse ให้เห็นประโยชน์ทางโภชนาการและศักยภาพในการเกษตรยั่งยืนก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ การจัด “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ในทุกๆ ปี วัตถุประสงค์หลักจัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมกันนี้ในทุกปียังร่วมฉลองปีสากลทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นอีกด้วย ในปีนี้ก็เช่นกันกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดนิทรรศการ “เมืองแห่งถั่ว” หรือ Pulses City Pavilion ขึ้นมา ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อร่วมฉลองปีสากลแห่งถั่วพัลส์  หรือ International Year of Pulses แห่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nation หรือ FAO) ประกอบกับเป็นการขานรับนโยบาย Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Super Cluster ของรัฐบาล ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า SME ด้านอาหาร โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทย และเป็นเจ้าภาพพัฒนา “เมืองนวัตกรรมอาหาร” ให้เป็นจริงขึ้นมา

ดร.พิเชฐฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นิทรรศการเมืองแห่งถั่ว” นำเสนอเรื่องราวของถั่วเมล็ดแห้งหรือถั่วพัลส์ ซึ่งเป็นพืชอาหารที่มีโปรตีนและเส้นใยสูง และยังสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่หลากหลาย เป็นพืชเศรษฐกิจ ใช้น้ำน้อย ก่อให้เกิดความยั่งยืนของการเพาะปลูกทำการเกษตร นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการแก่ประชากรโลก โดยผู้เข้าชมจะได้รู้จักว่าถั่วพัลส์คืออะไร ถั่วพัลส์มีความน่าสนใจและสำคัญอย่างไร FAO จึงกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งสหประชาชาติ คุณค่าทางโภชนาการ ความสัมพันธ์ของถั่วกับประเพณีวัฒนธรรม การใช้ประโยชน์จากถั่วในแง่มุมต่างๆ ที่ต่อยอดไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เราคาดไม่ถึง รู้ทันถั่วรู้ทานถั่ว ถั่วพัลส์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไร? ไขข้อสงสัยกันมานานแล้วว่า….กินถั่วแล้วทำไมจึงตด? รวมทั้งกิจกรรม Hands on ปลูกต้นถั่วพัลส์ในดิน แนะนำวิธีปลูก พลาดไม่ได้กับครัวถั่วพัลส์ โชว์ประกอบอาหาร และเมนูอาหารถั่วเพื่อสุขภาพ ที่สามารถนำกลับไปทำรับประทานได้เองที่บ้าน

 

Food Innopolis 1

Food Innopolis 2

Food Innopolis 3

นิทรรศการเมืองแห่งถั่ว_2

นิทรรศการเมืองแห่งถั่ว_3

นอกจาก “นิทรรศการเมืองแห่งถั่ว” ที่จัดขึ้นภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการจัดงานครั้งนี้แล้ว ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. อีกหนึ่งหน่วยงานที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพัฒนาเมืองนวัตกรรมให้เป็นจริงขึ้นมา ยังได้นำเสนอนิทรรศการ “เมืองนวัตกรรมอาหาร – Food Innopolis” ที่บูธ สวทน. อีกด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองนวัตกรรมอาหาร ที่มุ่งมั่นให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ดร.พิเชฐฯ กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทุกท่านเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมสนุกและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทุกคนสามารถเข้าชมได้อย่างเพลิดเพลิน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมและร่วมกิจกรรม

สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่ โทร 02-577-9960 เวลาที่  เหมาะสำหรับการเข้าชมสำหรับประชาชนทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ  LINE ID: thailandnstfair  หรือ Instagram : ThailandNSTFair

 ถูกใจบทความนี้  0