มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคตชมรถพลังงานแสงอาทิตย์คันแรกของไทย

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต_8


24 สิงหาคม 2559, กรุงเทพมหานคร– งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 (National Science and Technology Fair 2016) ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”ซึ่งภายในงานได้รวมสุดยอดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจัดแสดงให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าชม โดยหนึ่งในนิทรรศการที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก ได้แก่ นิทรรศการยานยนต์แห่งอนาคตและการขนส่ง (Future Vehicles & Logistics Pavilion)ซึ่งจัดแสดงผลงานและนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านพัฒนาการของยานยนต์และการขนส่งในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไฮไลท์ของนิทรรศการดังกล่าว ได้แก่ การจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์แห่งโลกอนาคตเช่น รถพลังงานแสงอาทิตย์ รถพลังงานไฟฟ้าที่วิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำ เป็นต้น โดยนวัตกรรมยานยนต์แห่งโลกอนาคตจะเน้นการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเพื่อตอบสนองต่อต่อสภาวการณ์ของโลกและความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต   

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต_8

 นิทรรศการยานยนต์แห่งอนาคตและการขนส่ง ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559
นิทรรศการยานยนต์แห่งอนาคตและการขนส่ง แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1)พัฒนาการของการขนส่งในไทย – เล่าเรื่องความเป็นมาและการพัฒนาระบบการขนส่งในไทยตั้งแต่สมัยอดีต อาทิ ถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกที่ใช้รองรับการขนส่งในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2445รวมถึงไทม์ไลน์อธิบายพัฒนาการของระบบการขนส่งต่างๆ เช่น ทางถนน ทางอากาศ ทางน้ำ ทางรางและทางท่อเป็นต้น จวบจนถึงปัจจุบันที่มีระบบการขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางสูงสุด เช่น รถไฟแมกเลฟที่ใช้หลักการลอยตัวด้วยพลศาสตร์ไฟฟ้าในการเคลื่อนที่

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต_9

โซนพัฒนาการของการขนส่งในไทย

นิทรรศการยานยนต์แห่งอนาคตและการขนส่ง แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1)พัฒนาการของการขนส่งในไทย – เล่าเรื่องความเป็นมาและการพัฒนาระบบการขนส่งในไทยตั้งแต่สมัยอดีต อาทิ ถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกที่ใช้รองรับการขนส่งในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2445รวมถึงไทม์ไลน์อธิบายพัฒนาการของระบบการขนส่งต่างๆ เช่น ทางถนน ทางอากาศ ทางน้ำ ทางรางและทางท่อเป็นต้น จวบจนถึงปัจจุบันที่มีระบบการขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางสูงสุด เช่น รถไฟแมกเลฟที่ใช้หลักการลอยตัวด้วยพลศาสตร์ไฟฟ้าในการเคลื่อนที่

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต_7

โซนรถยนต์และส่วนประกอบของรถยนต์

2)รถยนต์และส่วนประกอบของรถยนต์ –แสดงชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบเป็นรถยนต์หนึ่งคัน และความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกที่สำคัญต่างๆ เช่น การแสดงการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซิน แชสซีสและระบบบังคับเลี้ยว หลักการพลศาสตร์ และการทำงานของดิสก์เบรก เป็นต้น

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต_1

โซนยานยนต์แห่งอนาคต

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต_3

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต_4

เอสทีซีวัน(STC 1) รถพลังงานแสงอาทิตย์คันแรกของคนไทย

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต_2

รถพลังงานไฟฟ้าดัดแปลง EGAT

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต_5

รถพลังงานไฟฟ้าวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำ
3) ยานยนต์แห่งอนาคต – แสดงต้นแบบรถยนต์ในอนาคตที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด โดยต้นแบบรถยนต์ที่เป็นไฮไลท์ของบูธได้แก่ “เอสทีซีวัน(STC 1) รถพลังงานแสงอาทิตย์คันแรกของคนไทย” ซึ่งคิดค้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เอสทีซีวันจะใช้โซลาร์เซลล์รับพลังงานจากแสงอาทิตย์และนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ให้รถสามารถวิ่งได้ โดยรถพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งผลิตโดยคนไทยคันนี้ได้ผ่านการลงสนามแข่งขันระดับโลกในงาน World Solar Challenge เมื่อเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ที่โซนยานยนต์แห่งอนาคตยังมีการจัดแสดง“รถพลังงานไฟฟ้าวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำ” ซึ่งคิดค้นขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) บริษัท FOMM Corporation ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัดมหาชน ทั้งนี้ รถยนต์ดังกล่าวเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาด 4 ที่นั่งที่เล็กที่สุดคันแรกของโลก สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งในน้ำและบนบก มีการออกแบบตัวถังรถให้กันน้ำได้และมีขอบล้อที่มีลักษณะเป็นใบพัดทำให้สามารถลอยตัวและขับเคลื่อนได้ในน้ำ“รถพลังงานไฟฟ้าดัดแปลง EGAT” คิดค้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขับเคลื่อนด้วยพลังแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไออ้อนผ่านมอเตอร์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดมลภาวะจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ“รถพลังงานไฟฟ้าสำหรับงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยระหว่าง มทร.ธัญบุรีและมหาวิทยาลัยนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น”ก็ได้นำมาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมบูธได้ชมอีกด้วย

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต_6

โซนศักยภาพไทยกับการขนส่ง
4) ศักยภาพของไทยกับการขนส่ง –แสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์เป็นอันดับ 6 ของโลกสำหรับการใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายเครือข่ายระบบการขนส่งและส่งผลให้ความต้องการบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ค้นพบโลกแห่งยานยนต์และการขนส่งที่น่าสนใจได้ที่ นิทรรศการยานยนต์แห่งอนาคตและการขนส่ง (Future Vehicles & Logistics Pavilion) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 2 – 8เปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่โทร 02-577-9960 เวลาที่  เหมาะสำหรับการเข้าชมสำหรับประชาชนทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ  LINE ID: thailandnstfairหรือ Instagram : ThailandNSTFair

 ถูกใจบทความนี้  0