กระทรวงวิทย์ฯ เชิญชวนคนไทยชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ พบเรือใบฝีพระหัตถ์ “ซูเปอร์มด” และ “เวคา 2” ลำจริงจัดแสดงครั้งแรก

เรือซูเปอร์มด

 20 สิงหาคม 2559 –อิมแพ็ค เมืองทองธานี /กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคนไทยร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ไม่ว่าจะงานช่างไม้ ช่างโลหะและช่างกล ซึ่งเป็นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พบกับเรือใบฝีพระหัตถ์ “เรือใบซูเปอร์มด” และ “เรือเวคา 2” ลำจริง มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559   

 

เรือเวคา 2 และซูเปอร์มด

เรือเวคา 2
กระทรวงวิทย์ฯ เชิญชวนคนไทยชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ พบเรือใบฝีพระหัตถ์ “ซูเปอร์มด” และ “เวคา 2” ลำจริงจัดแสดงครั้งแรก

เรือใบซูเปอร์มดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานให้มาแสดง ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

20 สิงหาคม 2559 –อิมแพ็ค เมืองทองธานี /กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคนไทยร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ไม่ว่าจะงานช่างไม้ ช่างโลหะและช่างกล ซึ่งเป็นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พบกับเรือใบฝีพระหัตถ์ “เรือใบซูเปอร์มด” และ “เรือเวคา 2” ลำจริง มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

 

เรือใบซูเปอร์มด (Super Mod) เป็นเรือใบประเภทม็อธ (International Moth Class) โดยพระองค์ทรงออกแบบให้เรือใบซูเปอร์มดนี้ให้มีการทรงตัวดีที่มีความเร็วมากขึ้น ตัวเรือคงทนแข็งแรง สู้คลื่นลมได้ดีและมีความปลอดภัยสูง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำเรือใบซูเปอร์มดเข้าร่วมแข่งขันกีฬานานาชาติเป็นครั้งแรกในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2510 โดยครั้งหลังสุดใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13 เมื่อ พ.ศ. 2528 ทั้งนี้ พระองค์ทรงพระราชทานพิมพ์เขียวของเรือใบซูเปอร์มดให้แก่สโมสรกรมอู่ทหารเรือ เพื่อใช้สร้างเรือในราคาย่อมเยาจำหน่ายแก่สมาชิก

เรือเวคา (Vega) 2 เป็นเรือใบประเภทโอเค (International OK Class)พระองค์ทรงพระราชทานชื่อว่า เรือเวคา (Vega) มีความหมายว่า “ดวงดาวที่สุกใส” ใน พ.ศ. 2510 พระองค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนฯ ทรงนำเรือเวคา 2 เข้าร่วมแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศเหรียญทองร่วมกันทั้งสองพระองค์

นอกจากเรือใบฝีพระหัตถ์ลำจริงที่นำมาแสดงในครั้งนี้แล้ว ภายในนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงโครงการในพระราชดำริที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยโครงการชัยพัฒนา และการพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนพระดาบส เป็นต้น

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2559 สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่โทร 02-577-9960 เวลาที่เหมาะสำหรับการเข้าชมสำหรับประชาชนทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook :มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ  LINE ID: thailandnstfair หรือ Instagram : ThailandNSTFair

 ถูกใจบทความนี้  0