บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด เปิดตัว JBL Reflect Contour ในราคา 3,990 บาท

HRM196331_afr_0067


ขอแนะนำ  JBL® Reflect Contour  หูฟัง  Sport  แบบไร้สำยที่ให้ความปลอดภัยอย่างดี ต่อกำรออกกำลังกำยในทุกรูปแบบ มาพร้อมกับเทคโนโลยี  Dual Lock  ที่ช่วยให้สวมใส่พอดี ทั้งใบหูส่วนนอกและภำยในรูหู ให้คุณเพลิดเพลินกับ เสียงเพลงโดยไม่มีสะดุด เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบกำรออกกำลังกำยทั้งแบบเบา และแบบหนักเพราะสำมารถใช้งานได้ยาวนานถีง  8  ชม. กับคุณภาพเสียงระดับ  JBL

 

 

JBL Reflect Contour_Black HERO-Fin

ขอแนะนำ  JBL® Reflect Contour  หูฟัง  Sport  แบบไร้สำยที่ให้ความปลอดภัยอย่างดี ต่อกำรออกกำลังกำยในทุกรูปแบบ มาพร้อมกับเทคโนโลยี  Dual Lock  ที่ช่วยให้สวมใส่พอดี ทั้งใบหูส่วนนอกและภำยในรูหู ให้คุณเพลิดเพลินกับ เสียงเพลงโดยไม่มีสะดุด เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบกำรออกกำลังกำยทั้งแบบเบา และแบบหนักเพราะสำมารถใช้งานได้ยาวนานถีง  8  ชม. กับคุณภาพเสียงระดับ  JBL

นอกจากนั้นยังใช้วัสดุเกรดพรีเมียม ป้องกันเหงื่อ มีปุ่ม  Control 3  ปุ่ม ใช้งานง่ายทำให้คุณถึง  New Level  ของการออก
กำลังกำยโดยไม่รู้ตัว และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะสัมผัสได้จำก  JBL® Reflect Contour 

Features
  Dual Lock Technology
  Bluetooth Connectivity
  8-Hour Battery Life
  3-Button Remote with Microphone
  Sweat Proof  Reflective Cables
  JBL Signature Sound ถูกใจบทความนี้  1