Samsung เริ่มขาย Smart Home เหมือนเครื่องใช้ภายในบ้านทั่วๆ ไป

image

สำหรับ  Samsung แล้ว เรื่องอุปกรณ์ฉลาดภายในบ้าน หรือ  Smart Home Appliance เหมือนดังเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆ ไป อนาคตของ M2M (Machine to Machine) คงอยู่อีกไม่ไกล อาทิเช่น เตาอบ ตู้เย็น เครื่องดูดควัน และเครื่องซักผ้า

เราอาจจะเรียกว่า S​mart Home เป็นส่วนหนึ่งของ IoTs หรือที่เรารู้จักหรือได้ยินกันบ่อยครั้ง ซึ่งย่อมาจาก Internet of Things โดยงานนี้ทาง Samsung ก็เปิดขายอย่างเป็นทางการ เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั่วๆ ไป โดยงานนี้จะเริ่มเดืนหน้าและจะใช้งานร่วมกับ Samsung SmartThings ที่เปิดตัวไปไม่นานนี้

ซึ่งบรรดาอุปรณ์ไฟฟ้าสมัยใหม่ หรือ Smart Home Appliance ไม่สามารถเชื่อมต่อกันโดยตรงได้เลย ต้องผ่านตัวกลางอย่าง Samsun SmartThings โดยผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth โดยคาดว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 35,000 บาท ไปจนถึงประมาณ 150,000 บาท งานนี้หากอยากล้ำล่ะก็เตรียมรับกระแส Smart Home  ได้เลย

อ้างอิง pocket-lintถูกใจบทความนี้  2