แอร์เพย์ มาสเตอร์การ์ด และธนาคารธนชาต จับมือรับกระแสอีเพย์เมนต์ เปิดตัว AirPay Card มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้า “Gen Me” คาดยอดผู้ใช้งานปี 2017 ทะลุ 1,000,000 ใบ

AirPay 1

 17 พฤศจิกายน 2559 – บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือมาสเตอร์การ์ด และธนาคารธนชาต ให้บริการแอร์เพย์การ์ด (AirPay Card) บัตรเติมเงินเสมือนบัตรเครดิต (Virtual Prepaid Card) รับกระแสอีเพย์เมนต์ เพิ่มความสะดวกและลดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมออนไลน์ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ปูพื้นไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ลดข้อจำกัดการทำธุรกรรมออนไลน์ในลูกค้ากลุ่ม Generation Me (Gen Me) ตั้งเป้ามีผู้ใช้งานปี 2017 ถึง 1,000,000 ใบ 

 

 

AirPay 1

AirPay 2

AirPay 3

คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แอร์เพย์เป็นบริการช่องทางการชำระเงินแบบออฟไลน์และออนไลน์ ที่ให้บริการในรูปแบบของเคาน์เตอร์รับชำระเงินตามร้านค้าต่างๆ (AirPay Counter) ที่มีเคาน์เตอร์ให้บริการถึง 85,000 จุดทั่วประเทศ และในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ (AirPay Application) ที่ผู้ใช้สามารถจ่ายบิล เติมเงิน ซื้อตั๋วหนัง จองและชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ เรือเฟอร์รี่ ไปจนถึงบริจาคเงินให้องค์กรการกุศล AirPay Application ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานอยู่ถึง 1,400,000 ราย โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานหลักอยู่ในช่วงอายุ 17-24 ปี มีไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายสินค้าประเภทความบันเทิงและไลฟ์สไตล์เป็นหลัก แอร์เพย์ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้แอร์เพย์พบว่าผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Me (ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15 – 24 ปี) ที่มีอยู่ประมาณ 10 ล้านคน หรือประมาณ 15% ของประชากรทั้งประเทศ พบว่าผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Me มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆของร้านค้า ทำให้เกิดความคุ้นชินในการใช้จ่ายออนไลน์ และพบว่ามีผู้ใช้งานแอปฯ จำนวนกว่า 70% ที่ยังไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการทำธุรกรรมออนไลน์ และยังพบว่า 72% มีความต้องการใช้บัตรเครดิตซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ที่ระบุว่าผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ ยังคงเลือกชำระเงินผ่านช่องทางออฟไลน์เป็นหลักเนื่องจากความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของระบบการชำระเงินออนไลน์ รวมไปถึงข้อจำกัดในการสมัครใช้งานบัตรเครดิตที่มีข้อกำหนดเรื่องอายุและประวัติการทำงานของผู้ที่ต้องการใช้งาน

 

AirPay 4

AirPay 5

AirPay 6

จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น แอร์เพย์มองเห็นโอกาสในการนำเสนอบริการที่ต่อยอดจากการให้บริการ AirPay Application ที่มีอยู่ ด้วยการให้บริการเสริม AirPay Card ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่เน้นการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เตรียมปูพื้นไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ด หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลก และธนาคารธนชาต สถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม ในการให้บริการ AirPay Card บัตรเติมเงินเสมือนบัตรเครดิต (Virtual Prepaid Card) สามารถใช้งานได้กับร้านค้าออนไลน์ ผู้ให้บริการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รองรับมาสเตอร์การ์ด มีความปลอดภัยสูงด้วยระบบ 3-D Secure (MasterCard SecureCode) ที่จะส่ง OTP (One-Time Password) เพื่อยืนยันก่อนการชำระเงิน ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ อีกทั้งยังสมัครใช้งานได้ง่าย ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถใช้บริการ AirPay Card ได้ทันที นอกจากนี้ยังสะดวกและเข้าถึงผู้ใช้งานด้วยจุดเติมเงินที่หลากหลาย  ทั้งบน AirPay Application และช่องทางต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแอร์เพย์ เคาน์เตอร์กว่า 85,000 จุด, เคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส กว่า 1,700 สาขา หรือเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ  รวมไปถึงอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารต่างๆ เช่นกัน


คุณณัชสิชา วรพฤกษ์พิสุทธิ์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาตลาด มาสเตอร์การ์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือกับแอร์เพย์ และธนาคารธนชาต ช่วยให้มาสเตอร์การ์ดสามารถนำนวัตกรรมด้านการชำระเงินมาสู่ผู้ใช้งานธุรกรรมออนไลน์ที่มีอยู่แล้วและผู้ใช้งานในอนาคตของแอร์เพย์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงร้านค้าทั่วโลกกว่า 43 ล้านราย นอกจากนี้การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสดคือสิ่งที่มาสเตอร์การ์ดมุ่งมั่นให้ความสำคัญตลอดมา และเป้าหมายของมาสเตอร์การ์ดคือการลดการใช้เงินสดโดยเพิ่มช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำให้การชำระเงินเป็นไปได้อย่างปลอดภัย โปร่งใสและสะดวกสบาย”

คุณปริญญา จินันทุยา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการชำระเงินและร้านค้ารับบัตร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับโครงการ AirPay Card ธนาคารธนชาตทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ BIN (Bank Identification Number) Sponsor Bank หรือผู้ให้บริการหมายเลข 16 หลักบนหน้าบัตร ซึ่งธนาคารธนชาตเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการในลักษณะนี้ โดยธนาคารธนชาตให้การสนับสนุนการออกบัตร AirPay Card ในรูปแบบบัตรเวอร์ชวลพรีเพด (Virtual Prepaid) ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรเครดิตสำหรับซื้อสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์”

“ธนาคารธนชาตเชื่อมั่นว่าโครงการ AirPay Card จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อันเนื่องจากโครงการ AirPay Card นี้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ที่ทางภาครัฐให้การสนับสนุนและกำลังเร่งผลักดันเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบชำระเงินของประเทศไทยให้มีระบบรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ธนาคารธนชาตในฐานะผู้นำและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการชำระเงินจึงพร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือครั้งนี้เพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงการใช้เงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบการชอปปิ้งออนไลน์แต่ไม่มีบัตรเครดิตจะได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดในระบบที่ได้มาตรฐานระดับสากล ให้เกิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างแท้จริง”

 

เกี่ยวกับมาสเตอร์การ์ด
MasterCard (NYSE: MA เว็บไซต์ www.mastercard.com ) เป็นบริษัทเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการชำระเงินระดับสากล บริษัทฯ ดำเนินงานผ่านเครือข่ายกระบวนการชำระเงินที่รวดเร็วที่สุดในโลก เชื่อมต่อผู้บริโภค สถาบันการเงิน ผู้ค้า หน่วยงานรัฐบาล และ ธุรกิจในกว่า 210 ประเทศ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจับจ่ายซื้อสินค้า การท่องเที่ยว การดำเนินธุรกิจ และการจัดการทางการเงิน เป็นเรื่องง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ได้ทาง ทวิตเตอร์ที่ @MasterCardAP และ @MasterCardNews ร่วมสนทนากับบริษัทฯ ผ่านทาง Beyond the Transaction Blog และ  สมัครที่นี่  เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดผ่าน Engagement Bureau

เกี่ยวกับธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน

เกี่ยวกับการีนา
การีนาบริษัทชั้นนำผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มในภูมิภาคเอเชีย ดำเนินธุรกิจ 3 ประภทประกอบไปด้วยธุรกิจด้าน Digital Content, Payment และ eCommerce เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2009 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ นับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน การีนามีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากสมาชิกผู้ก่อตั้งเพียง 4 คน กลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 5,000 คน และในปี 2014 บริษัทการีนา ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร The Economist ให้เป็นบริษัทอินเทอร์เนตที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ปัจจุบันการีนาได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศในเอเชียกว่า 10 ประเทศ โดยก่อตั้งสาขาในประเทศไทย เมื่อปี 2012 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการมากกว่า 27 ล้านคน

 ถูกใจบทความนี้  0