Google Earth VR พร้อมรองรับโลกเสมือน

Google Earth VR

Google Earth  ที่ให้เราได้เห็นสถานที่จริงๆ วันนี้พาเราเข้าไปยังสถานที่จริงในโลกแห่ง VR  ได้แล้ว แต่วันนี้บน HTC Vive ก่อนเลย คาดว่าอนาคตคงปล่อยให้ทุกอุปกรณ์ในอนาคต

เบื้องต้น HTC Vive ได้ใช้งานก่อน ตามมาด้วย Google Daydream ส่วนบนแพลตฟอร์มอื่นๆ จะตามมาหลังจากนั้น ประมาณปีหน้า แต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะเปิดที่แพลตฟอร์มใดก่อน คงต้องติดตามข่าวกันอักครั้ง

เห็นแบบนี้แล้ว อยากส่องหรือยัง

อ้างอิง techpp

 ถูกใจบทความนี้  1