Samsung ออกอัพเดท Galaxy note 7 ชาร์จแบตได้ไม่เกิน 60%

Galaxy Note 7 60 percent charge

ประเด็นปัญหาแบตเตอรี่ของ Samsung ยังคงอยู่ ตอนนี้เรียกคือไปได้ 85% แล้ว เหลืออีก 15% ที่ยังอยู่ในมือของผู้ใช้งาน ทาง Samsung เองมีออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการอีกครั้งพร้อม อัพเดทเฟิร์มแวร์ไม่ให้ชาร์จเกิน 60%

ก็ไม่รู้ว่าใครยังมีอยู่ในมือกันอีกบ้างสำหรับรุ่นที่เรียกว่าจะเป็นตำนานอีกรุ่นนึง และ Samsung ประกาศเตือนผู้ใช้งานให้ปิดเครื่อง หรือเลิกใช้งาน และนำกลับมาเปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่นอื่นๆ ได้ ในขณะที่แก้ปัญหาด้วยการออกเฟิร์มแวร์อัพเดท ชาร์จได้สูงสุดแค่ 60% เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม Samsung ยังแนะนำให้มาเปลี่ยนเครื่องเพื่อป้องกันปัญหาทีจะเเกิดขึ้นตามมา เชื่อว่าหลายคนคงอยากเก็บรุ่นนี้เอาไว้ เพราะไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน

อ้างอิง slashgearถูกใจบทความนี้  1