ต้องรอด GVRA กลุ่มผู้ผลิตร่วมใจสร้างอนาคต VR ไปด้วยกัน

VR GVRA

ตอนนี้ทุกคนคงเห็นโอกาสของ VR เป็นเทรนด์ในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และเป็นธุรกิจการใช้งานในอนาคต ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างเริ่มต้นเท่านั้น โดยที่บรรดาผู้ผลิตและแบรนด์ต่างๆ ก็พร้อมใจกันตั้งองค์กรกลางในการพัฒนาเทคโนโลยี VR ร่วมกันที่ชื่อว่า GVRA

Acer, Google, HTC, Oculus, Samsung, และ Sony ต่างก็เข้าร่วมวง GVRA เพื่อพัฒนาต่อยอด VR ให้เดินไปข้างหน้า รวมถึงคงมีการกำหนดมาตรฐานต่างๆ ออกมาเพื่อทำร่วมกัน เพราะปัจจุบันแต่ละคนก็ล้วนแต่มี platform ของตนเอง แต่ทว่างานนี้ไปคนละทางสองทาง เทคโนโลยีก็ไม่หนีกัน และทำให้ผู้ใช้งานอาจจะสับสน และมีทางเลือกในการใช้งานที่มากเกินไป เพราะคอนเทนต์ต่างๆ ก็มีการ exclusive หรือบางการใช้งานก็จำกัดได้เฉพาะแบรนด์เท่านั้น งานนี้ GVRA จึงเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งาน และมาตรฐานสากลด้วย นอกจากนี้ยังมี การพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย เช่นนำไปใช้งานด้านสุขภาพ การศึกษา และประโยชน์ด้านอื่นๆ ในอนาคต

อ้างอิง phonearenaถูกใจบทความนี้  0