ซัมซุงรวมพลังมูลนิธิศุภนิมิต สานฝันเด็กไทย ในโครงการ “Samsung Make a Wish – ซัมซุง สานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดทางพูน จ.นครศรีธรรมราช

Samsung Make a Wish in Nakhon Si Thammarat

 ซัมซุง นำโดย นายอนันต์ รอดเกษม ผู้จัดการฝ่ายขาย (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร (ที่ 3 จากซ้าย) ผนึกกำลัง มูลนิธิศุภนิมิต และ คู่ค้า บริษัทนครดีซี จำกัด ร่วมส่งมอบ “โครงการ Samsung Make a Wish – ซัมซุงสานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดทางพูน ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ที่ 4 จากขวา) และนายสุดสาคร พรมนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ โดยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านงบประมาณ ช่วยสานฝันให้เด็กไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ กิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับแรงกายและแรงใจสนับสนุนจากอาสาสมัครซัมซุงและคู่ค้ารวมจำนวนกว่า 60 คน มาช่วยกันปรับปรุงพัฒนาทาสีกำแพงโรงเรียน และสนามเด็กเล่น ปูพื้นลานอเนกประสงค์ เพาะพันธุ์มะลิ ส่งมอบพันธุ์แม่วัว เพื่อสานต่อรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ รวมทั้งชุมชนชาวทางพูนอีกด้วย 

 

 

Samsung Make a Wish in Nakhon Si Thammarat

ซัมซุง นำโดย นายอนันต์ รอดเกษม ผู้จัดการฝ่ายขาย (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร (ที่ 3 จากซ้าย) ผนึกกำลัง มูลนิธิศุภนิมิต และ คู่ค้า บริษัทนครดีซี จำกัด ร่วมส่งมอบ “โครงการ Samsung Make a Wish – ซัมซุงสานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดทางพูน ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ที่ 4 จากขวา) และนายสุดสาคร พรมนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ โดยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านงบประมาณ ช่วยสานฝันให้เด็กไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ กิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับแรงกายและแรงใจสนับสนุนจากอาสาสมัครซัมซุงและคู่ค้ารวมจำนวนกว่า 60 คน มาช่วยกันปรับปรุงพัฒนาทาสีกำแพงโรงเรียน และสนามเด็กเล่น ปูพื้นลานอเนกประสงค์ เพาะพันธุ์มะลิ ส่งมอบพันธุ์แม่วัว เพื่อสานต่อรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ รวมทั้งชุมชนชาวทางพูนอีกด้วยถูกใจบทความนี้  0