เอไอเอสส่งความห่วงใยเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

AIS 4G

 เอไอเอสขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศตุรกี สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ได้ฟรีที่หมายเลข +905336415698 และ AIS CALL CENTER +6622719000 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงฟรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 มกราคม 2560 (เวลาประเทศตุรกี) ……

 

 

AIS 4G

เอไอเอสขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศตุรกี สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ได้ฟรีที่หมายเลข +905336415698 และ AIS CALL CENTER +6622719000 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงฟรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 มกราคม 2560 (เวลาประเทศตุรกี)ถูกใจบทความนี้  0