เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) พร้อม วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) มอบอุปกรณ์ไอทีแก่กองทัพบกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ

PhotoRelease - DELL_VST ECS Com Donation

 นายอโณทัย เวทยากร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด และรองประธานบริหารภาคพื้นอินโดจีน พร้อมนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช (ที่ 5 จากขวา) ประธานบริหาร บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบคอมพิวเตอร์ Dell PC Inspiron จำนวน 10 เครื่อง พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ รวมมูลค่า 400,000 บาท แก่พล.ต. พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

 

 

PhotoRelease - DELL_VST ECS Com Donation

นายอโณทัย เวทยากร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด และรองประธานบริหารภาคพื้นอินโดจีน พร้อมนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช (ที่ 5 จากขวา) ประธานบริหาร บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบคอมพิวเตอร์ Dell PC Inspiron จำนวน 10 เครื่อง พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ รวมมูลค่า 400,000 บาท แก่พล.ต. พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ถูกใจบทความนี้  1