กลุ่มทรู ร่วมโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรับคืนมือถือเก่าเพื่อนำกลับไปรีไซเคิล

038_2

 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ภาพแรก – ขวาสุด) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “คืนโทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี” (Recycle your mobiles help the Earth) ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ภาพแรก – ซ้ายสุด) อธิบดีฯ และผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มทรู โดยดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ (ภาพแรก – กลาง) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร และหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านแบรนด์และการสื่อสาร เป็นผู้แทน เพื่อประกาศความร่วมมือจัดการซากโทรศัพท์เคลื่อนที่เก่าอย่างถูกวิธี มีความสมบูรณ์ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์……

 

 

038_2

ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ยังได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ทรูมูฟ เอช ในงาน Thailand Mobile Expo 2017 ซึ่งกลุ่มทรู ได้จัดตั้งกล่องรับคืนมือถือเก่าจากลูกค้าและประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการด้วย

 

038_1

ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรูที่ต้องการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและปลอดภัย โดยที่ผ่านมา ทรูมูฟ เอช ได้จัดกิจกรรมการตลาดที่สอดคล้องกับนโยบายของโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนำมือถือเก่ามาแลกมือถือใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำของทรูมูฟ เอช ที่ต้องการกระตุ้นให้ลูกค้าเปลี่ยนผ่านจากการใช้เทคโนโลยี 2G เป็น 3G โดยตั้งแต่ปี 2557 กลุ่มทรู สามารถกำจัดซากมือถืออย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อป้องกันการนำโทรศัพท์เข้าสู่ตลาดอีกได้กว่า 5 ล้านเครื่องแล้ว และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการจัดแคมเปญทางการตลาดที่สอดคล้องกับโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปถูกใจบทความนี้  1