AmazFit Pace ROM v 1.3.1m English Version มาแล้ว

IMG_20170304_053708

ROM ภาษาอังกฤษตัวที่สองของ AmazFit Pace ที่หลายๆคนรอคอย ออกมาแล้วครับ

ROM ที่เจ้าของ AmazFit หลายๆคนรอคอย เพราะว่า ROM ตัวแรกมันมีหน่วยเป็น Miles ไม่สามารถแก้เป็น KM ได้
แต่ ROM ตัวนี้จะมีหน่วยเป็น KM แล้ว นอกจากนี้ก็ยังเพิ่ม Mode จักรยาน สำหรับการออกกำลังกายเข้าไปด้วย
และมีอีกหลายๆส่วนที่ update ขึ้นมา

IMG_20170304_053805

ผมพยายาม Update ผ่าน Wifi ที่สนามบินดอนเมืองก็ไม่สำเร็จนะครับ

IMG_20170304_053822

หลังจากกลับมาจากเดินทางก็ลอง Update ดูอีกที ก็ไม่สำเร็จอีก

IMG_20170304_182209_HHT

ลองอีกรอบ unpack ได้ แล้วแต่ก็มาพบ Error นะครับ เนื่องจากเครื่องของผมเป็นเครื่องจีน แต่นำมา Flash ROM English Version ตามที่ได้รีวิวไปก่อนหน้า
ลองไปหลายรอบก็ไม่สำเร็จ ติด Error ตามภาพ

ใครที่ Flash ROM English มาแบบผมจะไม่สามารถ Update ได้นะครับ

IMG_20170304_194200_HHT

ภาพหลังจาก Update ได้แล้ว เดี๋ยวผมจะมาเขียนวิธีการ Update ให้อีกทีครับ
ใน Version นี้ก็ยังไม่มีภาษาไทยเช่นเคย แต่ว่าสามารถใช้งานได้ครบถ้วน ท้าชนค่ายอื่นแล้วแล้วครับถูกใจบทความนี้  2