โรงเรียนอัสสัมชัญและ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ลงนามจัดซื้อไอแพดเพื่อการเรียนการสอน

image002

 เมื่อเร็วๆ นี้ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันลงนามจัดซื้อไอแพดเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาไอแพดรวมถึงโปรแกรมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนระดับมัธยมในปีการศึกษา 2560  โดยบริษัทจะจัดฝึกอบรมการใช้ไอแพดสำหรับครู เพื่อให้การใช้ไอแพดในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนเพื่อการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 

 

image002

เมื่อเร็วๆ นี้ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันลงนามจัดซื้อไอแพดเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาไอแพดรวมถึงโปรแกรมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนระดับมัธยมในปีการศึกษา 2560  โดยบริษัทจะจัดฝึกอบรมการใช้ไอแพดสำหรับครู เพื่อให้การใช้ไอแพดในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนเพื่อการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21ถูกใจบทความนี้  2