ทรู ผนึก อีริคสัน นำเทคโนโลยีแห่งอนาคต LTE-M (Cat-M1) พัฒนาอุปกรณ์ IoT ติดตั้งระบบ Vehicle/Asset tracking ในสภาพแวดล้อมจริงครั้งแรกในไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

134 True IoT Smart Tracking

กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2560 – บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายพรรคพงษ์ อัคนิวรรณ (กลาง) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค-คุณภาพโครงข่าย ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี IoT เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครือข่าย โซลูชั่น และแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเครือข่ายประสิทธิภาพสูงขับเคลื่อนสู่สังคมยุคอัจฉริยะ 5G Smart Life Smart City อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายปิราช เหล่าอยู่คง (ซ้าย) รองประธาน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รศ.ดร. คมสัน มาลีสี (ขวา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยความสำเร็จในการติดตั้งและทดสอบระบบติดตามพาหนะและติดตามสินค้า Vehicle/Asset Tracking โดยใช้เทคโนโลยี LTE-M (Cat-M1) ในสภาพแวดล้อมจริงครั้งแรกในประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะเอื้อประโยชน์ให้สามารถตรวจจับตำแหน่งและสถานะของพาหนะและสินค้า เพื่อส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์และแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้ทันที

 

 

134 True IoT Smart Tracking

ทั้งนี้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ LTE-M (Cat-M1) ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานกับอุปกรณ์ IoT ที่มีการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องในขณะเคลื่อนที่ และมีความเร็วที่สูงกว่าเทคโนโลยี NB-IoT ในขณะที่ยังคงประหยัดพลังงาน ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรีบ่อย จึงทำให้เหมาะสมกับแอพพลิเคชั่นติดตามตำแหน่ง Smart Transportation และ Asset Tracking รวมถึงแอพพลิเคชั่นรับส่งภาพ/วิดีโอที่มีความละเอียดไม่สูงนักได้เป็นอย่างดี สามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้กว้าง (Low Power Wide Area, LPWA) และยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ได้เป็นจำนวนมาก (Massive IoT) จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเพื่อการก้าวไปสู่ 5G Massive IoT ในอนาคตถูกใจบทความนี้  1