PR News: TMA จัดงานสัมมนา เรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยียุคใหม่จากแบรนด์ระดับโลก

AWS TMA

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) นำโดย นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (ซ้ายสุด) กรรมการบริหาร นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากขวา) Board of Trustee  นางสาวภัทรลดา สง่าแสง (ขวาสุด) ประธานกลุ่ม  Corporate Performance Management Group จัดงาน TMA Top Talk ในหัวข้อ “การเดินทางสู่การปฏิรูปทางธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก 2 ผู้บริหาร ของ Amazon Web Services (AWS) มร.นิค วอลตัน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคอาเซียน และ มร.เอเดรียน คอกคลอฟท์ (กลาง) รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรมคลาวด์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีด้านคลาวด์ในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ เพื่อให้องค์กรในประเทศไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารทางภาครัฐให้เกียรติร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานมีขึ้นที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

 

AWS TMA

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) นำโดย นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (ซ้ายสุด) กรรมการบริหาร นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากขวา) Board of Trustee  นางสาวภัทรลดา สง่าแสง (ขวาสุด) ประธานกลุ่ม  Corporate Performance Management Group จัดงาน TMA Top Talk ในหัวข้อ “การเดินทางสู่การปฏิรูปทางธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก 2 ผู้บริหาร ของ Amazon Web Services (AWS) มร.นิค วอลตัน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคอาเซียน และ มร.เอเดรียน คอกคลอฟท์ (กลาง) รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรมคลาวด์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีด้านคลาวด์ในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ เพื่อให้องค์กรในประเทศไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารทางภาครัฐให้เกียรติร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานมีขึ้นที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ถูกใจบทความนี้  0