เครือข่ายทรูมูฟ เอช ในจังหวัดสกลนคร ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

truemove-h

29 กรกฎาคม 2560 : ขณะนี้เครือข่ายทรูมูฟ เอช ในจังหวัดสกลนคร ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
โดยทีมงานได้เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบบริเวณที่ได้รับผลกระทบตลอด 24 ชั่วโมง และได้มีการป้องกันน้ำเข้า Site หลักที่สำคัญ ด้วยกระสอบทราย
ทั้งยังจัดเตรียมระบบสำรองไฟฟ้าและน้ำมัน พร้อม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ไว้ ณ สถานีฐานกรณีเกิดไฟฟ้าดับ  หรือหากเกิดเหตุจำเป็นที่เกิดไฟฟ้าดับเนื่องจากไฟฟ้าดับหรือเสาไฟฟ้าล้ม ก็ใช้สัญญาณจากsiteที่อยู่ใกล้เคียง 

 

ขอให้มั่นใจในการใช้งานบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช ที่เราได้เตรียมความพร้อมแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมรถสถานีเครือข่ายเคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ตลอดจนเตรียมสถานีเครือข่ายสำรองเพื่อเตรียมพร้อมสลับเส้นทางการเชื่อมโยง (reroute) ทันทีที่มีสถานีเครือข่ายเกิดเหตุฉุกเฉินถูกใจบทความนี้  4