วีเอ็มแวร์ นำเสนอวิสัยทัศน์ในโลกของการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ที่หลากหลาย

VMworld Media Briefing Deck_05

 ที่งาน VMworld® 2017 วีเอ็มแวร์ อิงค์ (NYSE: VMW) ผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบิสสิเนสโมบิลิตี้ได้ประกาศกลยุทธ์คลาวด์ล่าสุด พร้อมเผยระบบรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ของบริษัท รวมถึงประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

 

 

นายเอกภาวิน สุขอนันต์ เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทย วีเอ็มแวร์

แอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับผู้คน
สำหรับองค์กรธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรม “แอพพลิเคชั่น” ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าได้ แต่ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจในประเทศไทยต้องพบกับความท้าทายในการสร้างและจัดการแอพพลิเคชั่นขององค์กรบนคลาวด์ต่างๆ ที่มีหลากหลาย ซับซ้อน และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยมากขึ้น วีเอ็มแวร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยองค์กรธุรกิจในประเทศไทยให้สามารถสร้างและจัดการแอพพลิเคชั่นขององค์กรบนคลาวด์จากอุปกรณ์ใดหรือจากระบบคลาวด์ใดก็ได้

 

 

VMworld Media Briefing Deck_03

VMworld Media Briefing Deck_06

กลยุทธ์ด้านคลาวด์ของวีเอ็มแวร์
การลดความซับซ้อนและลดความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์คลาวด์ของวีเอ็มแวร์ วิสัยทัศน์ด้านคลาวด์ของวีเอ็มแวร์ มี 4 ส่วน ประกอบด้วย:
1. ทำให้ระบบคลาวด์ภายในองค์กรง่ายต่อการใช้งาน
2. พาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ๆ
3. ขยายเครือข่ายคลาวด์พาร์ทเนอร์ของวีเอ็มแวร์ (VMware Partner Cloud Network)
4. เปิดตัวบริการคลาวด์ด้านต่างๆ

VMworld Media Briefing Deck_04

VMworld Media Briefing Deck_05

ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว วีเอ็มแวร์ทำให้ระบบคลาวด์ขององค์กร (private cloud) ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยนำเสนอโซลูชั่น VMware Cloud Foundation™ ซึ่งเป็นโซลูชั่นครบวงจรที่ผนวกความสามารถในการประมวลผล (compute) การจัดเก็บ (storage) และระบบเครือข่าย (networking) รวมทั้งการทำระบบอัตโนมัติ (lifecycle automation) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งนอกจากที่จะทำให้ลูกค้าสามารถสร้างคลาวด์ภายในองค์กรได้เร็วที่สุดแล้ว ลูกค้ายังสามารถเลือกใช้งาน VMware Cloud Foundation โดยติดตั้งระบบภายในองค์กร (on-premise) หรือใช้งานในรูปแบบบริการตามการใช้งานจริง (as a service)

นอกจากนี้ วีเอ็มแวร์ยังได้เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่บนแพลตฟอร์ม VMware Cloud ™ โดยองค์กรธุรกิจสามารถใช้งานโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ (consistent infrastructure) บนคลาวด์ที่ใช้เทคโนโลยีวีเอ็มแวร์ไม่ว่าจะเป็น Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud และผู้ให้บริการระบบคลาวด์มากกว่า 4,000 รายทั่วโลกที่อยู่ใน VMware Partner Cloud Network ภายใต้แพลตฟอร์มนี้ VMware cloud ยังทำงานได้บนทุกๆ คลาวด์ (consistent operation) แม้กระทั่งคลาวด์ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีของวีเอ็มแวร์ เช่น Microsoft Azure และ Google Cloud Platform
 

VMworld Media Briefing Deck_11

การที่ VMware Cloud ™ สามารถใช้งานบน AWS ได้ถือเป็นการรวมความสามารถระหว่างโซลูชั่นชั้นนำสำหรับระบบคลาวด์ภายในองค์กร เข้ากับโซลูชั่นชั้นนำสำหรับระบบคลาวด์สาธารณะ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบ hybrid cloud ที่ดีที่สุดได้ โดยถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ และสำหรับการสร้างและเรียกใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ อีกด้วย

ที่สำคัญวีเอ็มแวร์ยังเปิดตัว VMware Cloud Services ™ ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการ, รักษาความปลอดภัย, ตรวจสอบ และทำให้โครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นของระบบคลาวด์ทำงานได้อัตโนมัติโดยสามารถมองเห็นการใช้งานระบบคลาวด์ ค่าใช้จ่าย และการทำงานของเครือข่าย และVMware Cloud Services ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานได้ทั้งบนคลาวด์สาธารณะ (public cloud) และระบบภายในองค์กร (on-premise)

โมเดลแบบใหม่สำหรับการรักษาความปลอดภัย
ที่งาน VMworld วีเอ็มแวร์ยังได้ประกาศวิสัยทัศน์ในการพลิกโฉมระบบรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยเปลี่ยนจากรูปแบบการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นไปที่ ‘การไล่ล่าภัยคุกคาม’ (chasing bad) ซึ่งเป็นเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทร ไปสู่การลดขนาดของพื้นผิวจากการถูกโจมตีลง ทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าระบบจะไม่ถูกโจมตี (ensuring good)

โดยวีเอ็มแวร์ได้เปิดตัว VMware AppDefense ™ โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยสุดล้ำที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เนต (SaaS) สำหรับการรักษาความปลอดภัยแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบเสมือนหรือระบบคลาวด์ โซลูชั่นใหม่ใช้ประโยชน์จากความสามารถเฉพาะของไฮเปอร์ไวเซอร์เพื่อปกป้องแอพพลิเคชั่น AppDefense สามารถดูการใช้งานของทุกแอพพลิเคชั่นในสภาพแวดล้อมของลูกค้า พร้อมด้วยความสามารถในการตรวจจับและตอบสนองโดยอัตโนมัติเมื่อแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นถูกโจมตีหรือถูกบุกรุก

 ถูกใจบทความนี้  0