Xiaomi ยังไม่เลิกผลิต Mi Pad

หลังจากที่มีการถอด Mi Pad 3 ออกจาก official site จึงทำให้มีความกังวลว่าทาง Xiaomi จะเลิกผลิต Tablet เนื่องจากไม่ใช่เทรนด์อนาคตอีกต่อไป และหลายๆ เจ้าก็ล้มหายตายจากไปจนเกือบหมดแล้ว แต่งานนี้ยืนยันว่า Xiaomi ยังคงทำ Tablet ต่อไป

งานนี้เตรียมล้างตารอ Mi Pad 4 ต่อไปได้เลย เมื่อ Zang Zhiyuan บอสใหญ่ด้านการตลาด ได้ประกาศผ่านทาง Weibo ว่า Xiaomi ยังคงมีแผนที่จะเดินหน้า Tablet อย่าง Mi Pad ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามอาจจะเห็น Xiaomi เปลี่ยนเทรนด์ก็เป็นได้ เนื่องจากเทรนด์ Tablet เดิม คือสเปคและราคาประหยัด และมีระบบปฎิบัติการเดี่ยว แต่ปัจจุบันเทรนด์ของการใช้งานจะมาเป็นคู่ ซึ่งคนใช้งานส่วนใหญ่จะทำงานผ่าน Windows นั่นเอง ดังนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ว่า กลายเป็น dual boot ที่สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าสู่ระบบไหน เพื่อใช้งานตามความต้องการ แต่อย่างไรก็ตามหากมี Windows รวมมาด้วยแล้ว ก็จะมีเรื่องของราคาเพราะ License ไม่ได้ถูกๆ เช่นเดียวกัน

อ้างอิง gizchinaถูกใจบทความนี้  28