Samsung เริ่มการผลิต Chip ขนาด 512GB สำหรับ Smarphone แล้ว ปีหน้าดุเดือดแน่!

Samsung เริ่มการผลิต embedded Universal Flash Storage ขนาด 512GB ตัวแรกของโลกแล้ว
ซึ่งการผลิตครั้งนี้เป็นแบบ mass production หรือผลิตจำนวนมากเพื่อการค้า

ซึ่งชิพตัวใหม่ขนาด 512GB นี้
นั่นก็หมายความว่า smartphone รุ่น Flagship ทั้งหลาย สามารถที่จะมีความจุเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนับจากก่อนหน้าที่ Samsung ได้ปล่อย 256GB ออกมา

ความสามารถในการอ่านและเขียนของชิพก็ได้ถูกเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นไปอีก
โดยความเร็วในการการอ่านแบบต่อเนื่องของชิพ สามารถไปถึง 860MB ต่อวินาที
และความเร็วในการการเขียนแบบต่อเนื่อง สูงถึง 255MB ต่อวินาที
ซึ่งเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าจะ copy ไฟล์ Video Clip HD ขนาด 5GB ไปยัง Solid State Drive หรือ SSD จะใช้เวลาประมาณ 6 วินาที
เร็วอะไรจะปานนั้น!

ส่วน Random ความเร็วในการอ่าน ก็ประมาณ 42,000 input/output operations per second (IOPS)
และ Ramdon ความเร็วในการเขียนก็ประมาณ 40,000 IOPS

นี่เป็นชิพที่จะส่งผลต่อตลาด SmartPhone ในปีหน้าอย่างแน่นอนครับ

credit engatgetถูกใจบทความนี้  5