กลุ่มทรู ส่งมอบ “ห้องเรียนรู้ ทรูอาสา ปลูกปัญญา” ให้กับโรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (แถวยืน กลาง) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายรณชัย จิตรวิเศษ
(แถวยืน ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย โดยความร่วมมือของ กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (แถวยืน ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะกรรมการบริหาร ส่งมอบ “ห้องเรียนรู้ ทรูอาสา ปลูกปัญญา” พร้อมชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในโครงการทรูปลูกปัญญาให้แก่ โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมี นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง (แถวยืน ซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก เป็นตัวแทนรับมอบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2560  ริเริ่มโดยสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมสร้างคุณค่า และประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

กลุ่มทรู ส่งมอบ “ห้องเรียนรู้ ทรูอาสา ปลูกปัญญา”  ให้กับโรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2560  

 

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านนาโคก เป็น 1 ใน 19 โรงเรียนในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 ที่กลุ่มทรู เป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็น “ห้องเรียนรู้ ทรูอาสา ปลูกปัญญา” พร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ พร้อมด้วยแพ็กเกจรายการสารคดีความรู้ชั้นนำจากทั่วโลก ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทรูปลูกปัญญา รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ทุกชั้นเรียนในห้องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียนให้เข้มแข็งขึ้น

นอกจากการพัฒนาทักษะวิชาการ กลุ่มทรูยังได้ติดตั้งโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเกษตรให้กับนักเรียน ปรับปรุงสนามกีฬา พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านกีฬา และปรับปรุงทาสีอาคารเรียนไม้  โดยพนักงานทรูอาสาในพื้นที่ จากจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ICT ของโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา จากจังหวัดอุดรธานี และจากโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดหนองคาย เป็นวิทยากรอบรมการใช้สื่อและการเรียนการสอนทรูปลูกปัญญาให้กับคณะครู และนักเรียน  นอกจากนี้เมื่อปี 2559
ที่ผ่านมา กลุ่มทรูยังได้จัดกิจกรรมทรูอาสา ปลูกปัญญา ให้กับโรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองอีกด้วย

 ถูกใจบทความนี้  1