Cloud flow

ตั้งใจไปถ่ายฝนดาวตกวันแม่ เพอร์ซิอิดส์ แต่ฟ้าไม่เป็นใจมีแต่เมฆมาให้ เลยจับเมฆไหลเป็น Time Lapse มาฝากครับ การถ่าย Time Lapse แบบนี้ต้องใช้เวลาในการถ่ายมาก วีดีโอนี้ใช้เวลาถ่าย 3-4 ชั่วโมง โดยการถ่ายเป็นภาพนิ่งติดต่อกันภาพละ 20-25 วินาที เว้นห่างแต่ละภาพ 3 วินาที ใช้ภาพทั้งหมด 500 ภาพ ถ่ายเป็นชุด ๆ ครับ แล้วนำภาพทั้งหมดมาทำเป็นวีดีโอ Time lapse ด้วยโปรแกรม Adobe After effects ได้ 16 วินาที ท่านที่สนใจอยากถ่ายแบบนี้บ้าง วิธีการใช้โปรแกรมค้นหาได้ใน YouTube ครับ

 ถูกใจบทความนี้  2