Google Pixel 4 รองรับ Wireless Charging แรง 11W


ตอนเปิดตัวของ Google Pixel 4 ไม่ได้มีการกล่าวถึงการรองรับ Wireless Charing ว่าเป็นเช่นไรบ้างแต่แล้วล่าสุดก็ได้รู้แล้วล่ะว่าตัวเครื่องจะรองรับการชาร์จไร้สายดังกล่าวที่ความแรง 11W

ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มาจาก Google แต่มาจาก Wireless Power Consortium ที่ได้ออกมายืนยันเรื่องการรองรับชาร์จแบบไร้สายของ Pixel 4 ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะการชาร์จไร้สายนั้น Google ได้ตัดสินใจที่จะกลับมาใส่ตั้งแต่ตอน Pixel 3 และได้เปิดตัว Pixel Stand ทั้งนี้สำหรับ Pixel 4 นั้นสามารถนำไปใช้กับแท่นชาร์จไร้สายที่ผ่านมาตรฐาน Qi charger ได้เลยถูกใจบทความนี้  2