Samsung เริ่มผลิต LPDDR5 DRAM 16GB ในปริมาณมาก

Samsung เริ่มผลิต LPDDR5 DRAM 16GB สำหรับใช้งานในสมาร์ตโฟนและเป็นครั้งแรกที่ใช้สถาปัตยกรรมระดับ 10 นาโนเมตร กระบวนการ 1z ในการผลิต

ในด้านประสิทธิภาพนั้นตัว 16GB ใหม่นี้แรงกว่า 12GB LPDDR5 ถึง 16% (6,400 MB/s vs 5,500 MB/s.)  และยังจะมีขนาดเล็กกว่าเดิมอีกด้วยซึ่งคาดว่า RAM ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้กับสมาร์ตโฟนระดับเรือธงปี 2021

Sourceถูกใจบทความนี้  0