Google บอกว่าช่องว่างระหว่างหน้าจอและตัวเครื่อง Pixel 5 เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ

ผู้ใช้งาน Google Pixel 5 เริ่มได้รับการส่งมอบเครื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม โดยมีบางส่วนรายงานว่าหน้าจอกับตัวเครื่องนั้นมีช่องว่างระหว่างกันพอสมควร ซึ่งล่าสุด Google ได้ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ

…we can confirm that the variation in the clearance between the body and the display is a normal part of the design of your Pixel 5. 

มีการออกมายืนยันเองแล้วว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปกติของการออกแบบ Pixel 5 นอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68 ของตัวเครื่อง โดยในรายงานเต็มกล่าวว่า

We’ve had a chance to investigate units from customers and, combined with our quality control data from the factory, we can confirm that the variation in the clearance between the body and the display is a normal part of the design of your Pixel 5. There is no effect on the water and dust resistance or functionality of your phone. We will work with customers on an individual basis to address any concerns they may have.

ซึ่งตรงนี้คงได้แต่รอการพิสูจน์จากผู้ใช้งานต่อไปว่าในอนาคตจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ ภายหลังที่ Google ได้ออกมายืนยันแบบนี้แล้ว

Sourceถูกใจบทความนี้  0