Google Pixel 6 และ 6 Pro จะใช้เซ็นเซอร์กล้อง Samsung GN1 50MP

Google Pixel 6 Pro และ Pixel 6 จะมีกล้องหลักโดยใช้เซ็นเซอร์ Samsung GN1 50MP

ข่าวลือดังกล่าวมาจาก Source code ของแอปพลิเคชั่นกล้องเวอร์ชั่นใหม่ที่ใช้งานใน Android 12 Beta 4 โดยโค้ดดังกล่่าวระบบุว่า p21 นั่นหมายถึง Pixel 6 series และมีคำว่า gn1_wide อยู่ซึ่งก็ชัดเจนพอสมควร

โดย GN1 นั้นเพิ่งเปิดตััวไปเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา มีขนาดพิกเซล 1.2μm ใช้เทคโนโลยี 4-1 เหมือนกันโดยจะได้ภาพ 12.5MP ขนาดพิกเซล 2.4μm ทัั้งนีี้เซ็นเซอร์ดังกล่าวถูกใช้บน vivo X60 Pro+ แล้ว แต่รุ่นใหม่อยาง GN2 ที่ใช้บน Mi 11 Ultra นั้นมีขนาดพิกเซล 1.4μm รวมได้ 2.8μm

นอกจากนี้ก่อนหน้ายังมีข่าวลืออีกว่า Pixel 6 อาจมาพร้อม Custom tensor chip จาก Samsung ในรหัส Exynos 5123B ด้วย

Sourceถูกใจบทความนี้  0