ทักทายวันพุธ 1/9/2564 – มีผู้ใช้ Android ใน สหรัฐอเมริกา เพียง 18% เท่านั้นที่สนใจ iPhone 13

สวัสดีวันพุธครับ

มีผู้ใช้ Android ใน สหรัฐอเมริกา เพียง 18% เท่านั้นที่สนใจ iPhone 13

โดยตัวเลขนี้ลดลง 14.8% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

โดย iPhone รุ่นต่อไป ที่คาดว่าจะชื่อ iPhone 13 ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ย่อมทำให้มีคนสงสัยว่าจะมีผู้ใช้ Android เปลี่ยนมาใช้ Apple จำนวนเท่าไหร่?

จากการสำรวจใหม่ของ sellcell.com

ที่สำรวจจากผู้ใช้ Android กว่า 5,000 คนในสหรัฐอเมริกา ว่ามีความสนใจต่อ iPhone 13 หรือไม่ โดย 81.7% ตอบว่า “ไม่สนใจ”

มีเพียง 18.3% เท่านั้นทีสนใจ iPhone 13

โดยเหตุผลสำคัญคือ iPhone ไม่มีตัวอ่านลายนิ้วมือถูกใจบทความนี้  1