เทรนด์เกษตรกรยุค 5G ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน เปิดมุมมองผ่านเวทีการสัมมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย “True 5G Tech Talk” ครั้งที่ 4

 

 

กรุงเทพฯ 08  ตุลาคม  2564 –  การทำการเกษตรจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หลายอย่าง ทั้งสภาพแวดล้อม อากาศและปริมาณน้ำ  ทำให้การควบคุมคุณภาพผลผลิตเป็นเรื่องยาก การเข้ามาเทคโนโลยี 5G จะเปลี่ยนการทำเกษตรเป็นรูปแบบใหม่ ที่ใช้ข้อมูลและความแม่นยำในการวิเคราะห์ ประเมินผล ช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนให้เกษตรกรอย่างมหาศาล ทรู 5G พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการนำอัจฉริยภาพ 5G สนับสนุนภาคการเกษตรไทย โดยร่วมกับ Huawei ASEAN Academy และ Techsauce จัดงานสัมมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย “True 5G Tech Talk” ในหัวข้อ “Agriculture” ผ่าน True VROOM พร้อมถ่ายทอดสดที่ ทรูไอดี โดยมีผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านบริหารจัดการระบบการเกษตรทั้งจากในและต่างประเทศ  ร่วมเปิดมุมมองถึงบทบาทของ 5G เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร ช่วยยกระดับการทำการเกษตรของไทยได้น่าสนใจดังนี้

 

เทคโนโลยีคือกุญแจสำคัญช่วยเพื่อแก้ปัญหาการเกษตรทั่วโลก  โดย มร.เดวิด ฟาร์คูร์ฮาร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Intelligent Growth Solutions IGS  แพลตฟอร์มที่มอบโซลูชันการทำเกษตรแนวตั้ง ให้ลูกค้าทั่วโลก  กล่าวถึง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเติบโตของพืช

 • ลม ฝน แสงแดด เวลา และพื้นที่ การผสมผสานทั้ง 5 ปัจจัย เป็นส่วนสำคัญในการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร  ช่วยลดข้อจำกัดเรื่องฤดูกาลและภูมิภาค ทำให้สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิดและปลูกได้จากทุกที่ทั่วโลก
 • 5G เข้ามาใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรแบบแนวตั้ง ซึ่งเหมือนการปลูกพืชในกล่องที่ปิดสนิทสามารถควบคุมสภาพแวดล้อม อุณหภูมิและปริมาณแสงภายในได้จากทางไกลด้วยโทรศัพท์มือถือและการเชื่อมต่อผ่านระบบคลาวด์
 • ข้อดีของการทำการเกษตรแบบแนวตั้ง
 • ประหยัดพลังงานได้ 30% อุปกรณ์ IoT ต่างๆ ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ทำให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ
 • ลดปริมาณการใช้แรงงานคนได้ 80% เจ้าของฟาร์มสามารถทำการเกษตรได้ด้วยตัวคนเดียว
 • ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า เทคโนโลยีช่วยทำให้ต้นทุนที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชถูกลง
 • ยกตัวอย่าง การปลูกมันฝรั่ง ต้องใช้เวลาเพาะ 6 เดือน ปลูกลงดิน 12 เดือน ใช้เวลารวม 18 เดือน จึงจะได้ผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยว  แต่การนำนวัตกรรมเข้าไปใช้  ช่วยร่นระยะเวลาในการเพาะปลูกเหลือเพียง 75 วันเท่านั้น

 

5G มาตอบโจทย์ผู้บริโภค  โดย ดร.มหิศร ว่องผาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HG Robotics                   เทคสตาร์ทอัพชั้นนำของไทยที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรวมถึงโดรนเพื่อการเกษตร  กล่าวถึง การนำเทคโนโลยี5G เข้ามาช่วยเหลือให้เกษตรกรไทย ช่วยให้ทำการเกษตรได้ง่ายขึ้น

 • ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้ามากขึ้น ทั้งในด้านของที่มา คุณภาพหรือความสะอาด  เช่น ถ้าเราจะกินผักหรือผลไม้  เราต้องการรู้ว่าสิ่งที่เรากินสะอาดและปลอดภัยหรือไม่
 • 5G เข้ามาช่วยส่งต่อข้อมูลของภาคการเกษตร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทำให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้
 • ปัญหาโลกร้อน คาดการณ์สภาพอากาศไม่ได้ ถ้ามีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น หุ่นยนต์ หรือดาวเทียม จะสามารถช่วยเกษตรให้เลือกพื้นที่เพาะปลูก ปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น
 • ต้นทุนการทำเกษตรสูงขึ้นเรื่อยๆ จากปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาค่าแรง รวมถึงความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรมีไม่สูงนัก   เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรเข้ามาช่วยกำกับดูแ

 

 

ดิจิทัลทางการเงิน ช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน  โดย  นายอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร  กล่าวถึง กลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในประเทศส่วนมากจะอยู่ในแวดวงการเกษตร

 • เงินทุน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกร แต่การกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นเรื่องยากของเกษตรกร เพราะไม่มีการบันทึกรายได้หรือสินทรัพย์อย่างเป็นทางการ
 • แอปพลิเคชัน Ricult จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการทำเกษตร เช่น  ข้อมูลดาวเทียมพยากรณ์อากาศ การประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น
 • เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดต้นทุน และตัดสินใจขายสินค้าได้กำไรมากขึ้น
  • สถาบันทางการเงินสามารถนำข้อมูลไปพิจารณาเพื่อปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรได้
 • เทคโนโลยี 5G จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการเข้าถึงโอกาส ลดต้นทุนการผลิตได้ ทำให้เกษตรกรเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • Digital Transformation มีโอกาสเกิดขึ้นกับวงการการเกษตรในประเทศไทย เพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วถึงมากขึ้น สมาร์ทโฟนมีราคาถูกลงและเข้าถึงง่ายขึ้น
 • แรงงานในภาคการเกษตรกำลังลดลง จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนแรงงานคนที่มีแนวโน้มลดลง และภาครัฐควรมีนโยบายที่ให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีหรือ IoT เข้ามาบริหารจัดการร่วมด้วย

 

เทคโนโลยีมีประโยชน์ ต้องสื่อสารให้ตรงจุด นายอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ หัวหน้าธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด  กล่าวถึง ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 5G

 • 5G เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเร็วในการส่งข้อมูล และความหน่วงต่ำ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในการใช้เพื่อการเกษตร  โดยสามารนำไปรวมกับโซลูชันหรือนวัตกรรมอื่น  เพื่อให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น
 • ในอนาคตเราอาจจะใช้กล้องไปตรวจจับศัตรูพืชในแปลงเกษตร หรือใช้โดรนในการนับผลผลิตรายวัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทั้งข้อมูลและลดจำนวนแรงงานในพื้นที่ให้น้อยลง
 • ภาคการเกษตรไทย ยังเป็นตลาดใหญ่ที่จะให้ผู้ประกอบการเข้าไปได้ ถ้ามีเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร  รวมถึงสื่อสารให้รับรู้ได้และเห็นถึงประโยชน์  เกษตรกรก็จะเลือกรับไปใช้ในที่สุด

 

——————————————————————-ถูกใจบทความนี้  0