Google Maps เริ่มต้นแสดงค่าทางด่วนบนระบบ Android และ iOS

Google ประกาศผ่านทางบล็อกของตนเองถึงฟีเจอร์ใหม่บน Google Maps ว่าจะมีการแสดงค่าทางด่วนในขณะที่ใช้การนำทางหรือ Navigation

ฟีเจอร์ดังกล่าวจะเริ่มมีผลใช้กับทางด่วนกว่า 2,000 เส้นทาง และจะเริ่มใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

โดยจะมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขึ้นทางด่วนหรือทางพิเศษให้ด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมาจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานที่ดูแลเส้นทางนั้นนั่นเอง และยังจะมีรายละเอียดอื่นๆ อย่างสภาพอากาศบนเส้นทางดังกล่าวอีกด้วย

แน่นอนว่าใน Google Maps ยังคงอนุญาตให้ผู้ใช้งานปรับแต่งในการ Avoid Tolls หรือระวังทางพิเศษได้เช่นเคยในการตั้งค่า (Settings) และจะปรับเปลี่ยนราคาไปตามที่เดินทางจริงด้วย

โดยฟีเจอร์ใหม่นี้จะเริ่มใช้งานได้ในประเทศอินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาก่อน ส่วนประเทศอื่นๆ จะได้ใช้กันในภายหลัง

ดูๆ ไปก็เหมือนเป็นฟีเจอร์ที่ว้าวดีที่สามารถคำนวณเพิ่มเติมได้ว่ากรณีไปทางด่วนหรือทางพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ คุ้มกับเวลาที่ประหยัดไปได้หรือไม่ หรือคุ้มกับการแลกน้ำมันกับรถติดในเส้นทางธรรมดามั้ย (แต่บางทีทางด่วนติดกว่าก็มี) ซึ่งสำหรับบ้านเราน่าจะอีกนานเลยล่ะมั้ง

Sourceถูกใจบทความนี้  3