มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ทรู 5G ลงนาม MOU ร่วมพัฒนานวัตกรรม 5G ยกระดับการศึกษาไทยสู่ Smart Education


   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดย ผศ. ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่ 2 จากขวา)หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม 5G เพื่อการศึกษายุค 4.0 ยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education โดยจัดทำความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เทคโนโลยี  AR และ VR  สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาล้ำสมัย เปลี่ยนทั้งมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นคลังข้อมูลการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี AR และ VR เปิดโลกการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมร่วมศึกษาพัฒนาระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ที่ผสานการบริหารจัดการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ AI ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการศึกษาวิจัย โดยกลุ่มทรูจะสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการลดคาร์บอนไดออกไซด์และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังนำอัจฉริยภาพเครือข่ายทรู 5G และระบบนิเวศดิจิทัลของกลุ่มทรู ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาไทย เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เป็นคนเก่ง (Talent) ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจต่อไป  

#True5G #COMETRUEwithTRUE5G #BESTwithTRUE5Gถูกใจบทความนี้  0