Pixel Watch ไม่สามารถชาร์จด้วยที่โทรศัพท์หรือ Qi Wireless Pad ได้

Google ได้เปิดตัวสมาร์ตวอชออกมาจนได้โดยมาในชื่อของ Pixel Watch ซึ่งภายในกล่องจะมาพร้อมกับที่ชาร์จไร้สายขนาดเล็ก (เหมือนหลายๆ แบรนด์ที่ขายสมาร์ตวอชแหละที่ต้องให้ที่ชาร์จมาด้วย)

อย่างไรก็ตามก็มีข่าวร้ายสำหรับการใช้งานนาฬิกาดังกล่าวเช่นกันคือในการชาร์จ Pixel Watch นั้นจะไม่สามารถชาร์จด้วยอุปกรณ์อื่นๆ ได้เลยนอกจากที่ชาร์จที่ให้มาในกล่องเท่านั้น จุดนี้ถือเป็นจุดต่างจากแบรนด์อื่นๆ

ข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยมาทางจากบริษัทฯ เองเลยซึ่งได้ถูกส่งต่อไปให้ทาง 9to5Google เป็นข้อความดังนี้

Qi charging is not supported on the Google Pixel Watch. There may be some charging configurations where reverse wireless or Qi charging appears to work. This will be very device and charger specific and is not guaranteed to provide a consistent, steady or strong charge. Note that in some cases, this could cause the device to discharge while on charger. Pixel Watch only supports charging with the inbox charger provided.

จากรายงานดังกล่าวถือว่ายืนยันชัดเจนแล้วว่าจะไม่สามารถชาร์จนาฬิกาดังกล่าวกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้เลยซึ่งแม้ว่ามือถือเราจะรองรับการจ่ายไฟไร้สายก็ไม่มีประโยชน์อันใดกับการชาร์จ Pixel Watch (ไม่ต่างกับ Apple Watch บางรุ่น) ดังนั้นเวลาไปเที่ยวเราจะต้องพกสายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสายนั่นเอง

Sourceถูกใจบทความนี้  1