iPhone 15 ทุกรุ่นมีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนเล็กน้อย

Apple ยังคงเป็นแบรนด์ที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขความจุของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสเปคชีทด้วยตนเองอย่างเป็นทางการซึ่งจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้คนเริ่มทำการแกะตัวเครื่องออกมานั่นเอง โดยเฉพาะกับไอโฟนนี่แหละ

และไม่นานนักก็มีหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศจีนที่ต้องรับรองไอโฟนรุ่นใหม่เพื่อที่จะสามารถวางจำหน่ายต่อไปได้นั้นได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่าไอโฟนรุ่นใหม่ทั้งสี่รุ่นนั้นมีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • iPhone 15 มีแบตเตอรี่ความจุ 3,349mAh เพิ่มขึ้นจาก iPhone 14 ที่มีแบตเตอรี่ความจุ 3,279mAh หรือเพิ่มขึ้น 70mAh
  • iPhone 15 Plus มีแบตเตอรี่ความจุ 4,383mAh เพิ่มขึ้นจาก iPhone 14 Plus ที่มีแบตเตอรี่ความจุ 4,325mAh หรือเพิ่มขึ้น 58mAh
  • iPhone 15 Pro มีแบตเตอรี่ความจุ 3,274mAh เพิ่มขึ้นจาก iPhone 14 Pro ที่มีแบตเตอรี่ความจุ 3,200mAh หรือเพิ่มขึ้น 74mAh
  • iPhone 15 Pro Max มีแบตเตอรี่ความจุ 4,422mAh เพิ่มขึ้นจาก iPhone 14 Pro Max ที่มีแบตเตอรี่ความจุ 4,323mAh หรือเพิ่มขึ้น 99mAh

เห็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วถึงกับตกใจเลยทีเดียวเพราะไม่มีรุ่นไหนเลยที่ได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 100mAh แต่ในการใช้งานอาจจะได้นานขึ้นด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ชิปเซ็ต, หน้าจอ

Sourceถูกใจบทความนี้  0