3D lamination

ถึงว่า ตามทัน! เมื่อมีคนขายเทคโนโลยี Samsung Curve Display ให้จีน

อัยการในเกาหลีได้ตัดสิความผิดกับ 9 บุคคลและ 2 บริษัท ในเรื่องการขายเทคโนโลยีใหม่อย่าง Samsung Curve Display ให้กับบริษัทในจีนที่ไม่ได้ระบุตัวตน ซึ่ง CEO บริษัท Toptec ซึ่งเป็นผู้ถูกจับกุม หนึ่งใน 9 คนเป็นผู้รับเงินกว่า 455 ล้านบาท สำหรับการขายทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้