AdReaction

จากผลวิจัย AdReaction 2018 กันตาร์ มิลวาร์ด บราวน์เสนอ 5 ข้อแนะนำในการสื่อสารแคมเปญโฆษณาในหลายช่องทางเพื่อให้มีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น

กันตาร์ มิลวาร์ด บราวน์ เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อแคมเปญโฆษณาจากงานวิจัยโครงการ AdReaction: The Art of Integration 2018 พบว่ากว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 73 ของผู้บริโภคชาวไทย พบเห็นสื่อโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อ 3 ปีที่แล้ว