camera go

Google ปล่อย Camera Go App ภายหลังมีผู้ใช้ Android Go กว่าร้อยล้านคน

Android Go Edition มีผู้ใช้งานทะลุร้อยล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายหลังที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2017 และมีให้ใช้กว่า 180 ประเทศ ซึ่ง OS ดังกล่าว Google ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้เครื่องสเปคไม่แรงนั้นสามารถใช้งาน Android ได้