Computer Vision Syndrome

เคล็ดลับดี ๆ สำหรับมนุษย์ยุคไอที เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคสายตาของคนทำงานยุคใหม่

ดวงตา เป็นอวัยวะที่ต้องดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เนื่องจากชีวิตในปัจจุบันเราใช้เวลากับการเรียน การทำงาน หรือสนุกสนานกับความบันเทิงต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือสื่อสารหลายหลายรูปแบบ ซึ่งการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนติดต่อกันนาน ๆ จะมีผลต่อเสียต่อดวงตาของเป็นอย่างมาก