deletefacebook

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวัน วันนี้เสนอตอน #deletefacebook

…เหตุการณ์ปั่นป่วนทั้งหมดนี้เริ่มมาจาก Brian Acton ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง WhatsApp บริษัทซึ่งถูกเฟซบุ๊กเข้าซื้อกิจการไปเมื่อหลายปีก่อน ได้ร่วมรณรงค์ติดแฮชแท็ก deletefacebook สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าข้อมูลบัญชีของผู้ใช้เฟซบุ๊กหลุดไปราว 50 ล้านบัญชีโดยถูก Cambridge Analytica นำข้อมูลเหล่านี้ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ…