fiber internet 200/200

ทักทายวันพุธ 11/12/2562 – สงคราม Fiber Internet บ้าน สิ้นปี

Internet บ้าน หรือ Fiber Internet ของค่ายทั้งหลายปรับโปรโมชั่นสู้กัน แรงมากช่วงสิ้นปีนี้ ทำให้ ที่ราคา 59x ได้โปรโมชั่น 300/300 Mbps ไปแล้ว
การต่อสู้กันอย่างดุเดือด ทำให้มาตรฐานราคา Fiber Internet สำหรับสิ้นปีนี้คือ จ่าย 599 ต้องได้ speed 200/200Mbps ขึ้นไปเท่านั้น