Fitbit Ace

ฟิตบิท เอซ อุปกรณ์แวร์เอเบิลเครื่องแรกสำหรับเด็ก วางจำหน่ายแล้วทั่วโลก

 ฟิตบิท (ชื่อในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: FIT) แวร์เอเบิลชั้นนำระดับโลกเริ่มการจำหน่าย ฟิตบิท เอซ (Fitbit Ace) ฟิตเนสแทรกเกอร์สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปแล้วทั่วโลก โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ขยับร่างกายมากขึ้นด้วยฟังก์ชั่นหลักของฟิตบิทครบครัน