iPhone 13 Proi

เผยความจุแบตเตอรี่ของ iPhone 13 ทุกรุ่นเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนอยู่นะ

Apple iPhone 13 Series เปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ก่อนแล้ว และมีการเคลมว่าตัวเครื่องจะมีระยะเวลาการใช้งานต่อหนึ่งครั้งยาวนานกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ด้วย