iqoo pro 5g

Vivo ปล่อย iQOO Pro 5G Limited edition ฉลองครบรอบวันเกิด 80 ปี Batman

Bat-Man อัศวินรัตติกาลที่เราน่าจะรู้จักกันดีนั้นมีอายุมาได้ 80 ปีแล้วทาง vivo จึงได้ฤกษ์ปล่อยสมาร์ทโฟน iQOO Pro 5G Limited edition ออกมาเพื่อฉลอง