microsoft azure

ไมโครซอฟท์ตอบสนองเทรนด์การใช้ดาต้าในองค์กรไทย  ยกระดับการใช้งาน Microsoft Azure เร็วกว่า เสถียรกว่า คุ้มค่ากว่า  บนบริการ Azure ExpressRoute

กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2563 – ไมโครซอฟท์ พร้อมนำลูกค้าบริการคลาวด์ในเมืองไทยไปสัมผัสกับการเชื่อมต่อที่เหนือกว่าบนแพลตฟอร์มคลาวด์ Microsoft Azure ด้วยบริการ Azure ExpressRoute ที่เปิดให้ผู้ใช้งานในภาคธุรกิจสามารถทำการเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ ของ Azure ได้โดยตรงบนในรูปแบบการเชื่อมต่อส่วนตัวเฉพาะองค์กร ตอบโจทย์ของภาคธุรกิจในโลกยุคคลาวด์และ AI ได้เหนือกว่า ในราคาที่คุ้มค่ากว่า