o-film

O-Film เปิดตัวโมดูลกล้อง Periscope ที่รองรับการซูมต่อเนื่อง 85-170มม.

O-Film เปิดตัวเลนส์ Periscope สำหรับสมาร์ตโฟนที่จะทำให้สามารถใช้งานการซูมได้อย่างต่อเนื่องผ่านโมดูลดังกล่าวเลยซึ่งการทำงานจะคล้ายกับการที่เราใช้เลนส์ซูมของกล้อง