OK Google

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวันเมื่อ Not OK!! Google

…ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้อุปกรณ์ IoT เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกแล้ว มีข่าวออกมาอยู่ตลอดเวลาว่า มีการเก็บบันทึกข้อมูลการสนทนาของเรา ทั้งจากการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียง หรือแม้กระทั่งไม่ได้เรียกเปิดการใช้งาน ระบบก็มีอาจมีการบันทึกบทสนทนาของเรา ล่าสุด Google ออกมายอมรับว่า อุปกรณ์ Google Home ของตนนั้นก็มีการสุ่มบันทึกเสียงของผู้ใช้งาน เพื่อนำไปวิเคราะห๋ และนำกลับมาปรับปรุงระบบ Google Assistance นั่นเอง…