OpenSignal

การปรับปรุงเครือข่ายมือถือ: ประเทศไทย (เมษายน 2561)

เป็นเวลาหกเดือนแล้วนับตั้งแต่ OpenSignal ได้เผยแพร่รายงานสถานะเครือข่ายมือถือของประเทศไทยเป็นครั้งแรก แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา ผู้ให้บริการในประเทศไทยก็ได้ขยายการเข้าถึงเครือข่าย 4G ของตนอยู่เสมอ