Realme OS

Realme OS จะมาในปลายปี แทน Color OS สำหรับ Realme ทุกรุ่น

    ที่สุดก็แยกออกมาอย่างชัดเจน โดยนี่อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของ Realme ที่พยายามแยกออกมาจาก OPPO โดย Realme OS จะกลายเป็นอีกหนึ่ง OS ที่มาแทน Color OS ของ OPPO เดิมที่ใช้บน Realme รุ่นปัจจุบัน เรียกว่ายืมใช้ชั่วคราวนั่นเอง เรียกว่าเป็นอีกก้าวของ Realme