redmi 10

Xiaomi Redmi 10 รุ่นปี 2022 เปิดตัวด้วยสเปคเดิม

Xiaomi ได้เปิดตัว Redmi 10 ไปเมื่อปีก่อนหรือในปี 2021 และล่าสุดก็ได้เปิดตัวออกมาอีกครั้งหนึ่งในปี 2022 ด้วยสเปคเดิมชื่อรุ่นใหม่